LerenLeren

Leer hoe je moet leren!

Taal

Spelling

Schrijf je dat nu met een -d of een -t of met -dt aan het einde?

Wat is geweest…

Als iets is geweest gebruik je het voltooid deelwoord, maar was dat nu weer met een -d of een -t?

Materiaal voor lesgevers

Klik op de afbeelding voor extra materiaal dat je als lesgever kunt gebruiken.